Tréning

 

Trénujeme v malej telocvični Centra voľného času spektrum na Sídlisku Sever

Adresa: Ul. Novackého 14, Prievidza (Zrušená ZŠ, sídli tu aj Mestská polícia)

Hlavný vchod do CVČ

 Telocvične CVČ, cez pracovné dni vstup cez hlavný vchodTelocvične CVČ

 

Rozpis tréningov

Poháre za tímové a klubové výsledky, ktoré sme získali od roku 2011

Poháre karate

Naša motivačná stena v dievčenskej šatni

Motivačná stena karate

Panoráma telocvične

Panoráma telocvične

tréning