Kontakt

Dušana Čierna


Mgr. Dušana Čierna, PhD.

 

trénerka najvyššieho kvalifikačného supňa

odborná asistentka Katedry atletiky FTVŠ UK


telefónny kontakt: 0908 736 720

email: cierna.dusana@gmail.comSÍDLO

Centrum voľného času Spektrum

Ul. Novackého 14, sídlisko Sever

Zrušená ZŠ

Hlavný vchod CVČ

Telocvične CVČ

Vstup do telocvične cez hlavný vchod CVČ


KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

Športová škola karate Prievidza

Mgr. Dušana Čierna, PhD.

Ľ. Ondrejova 13/4

971 01 Prievidza

 

IČO: 421 503 45

 

VUB banka: 3039411556/0200