Kontaktné informácie

Naše sídlo
Centrum voľného času Spektrum, Ul. Novackého 14, sídlisko Sever
Telefón
Mobil: +421 908 736 720
Bankové spojenie:
FIO BANKA

SK2383300000002701506230

Formulár